Vår vision

Cancerforum väst är ett nätverk av intresseorganisationer inom cancerforskning och cancervård. Vi vill tillsammans verka för ett utökat samarbete främst inom områdena forskning, cancervård och rehabilitering i Västsverige. Genom samrådsmöten, gemensamma aktiviteter och kommunikation via hemsidor och sociala medier vill vi öka medvetenheten om det viktiga arbete som bedrivs här i Västsverige; allt med cancerpatienten och dennes anhöriga i fokus.

Kommande event

Inställt - Seminarium om forskningsnyheter! 

Vårt seminarium om forskningsnyheter på Dalheimers Hus är tyvärr inställt. Alla som är anmälda kommer att få anmälningsavgiften återbetald. 

Vi är Cancerforum Väst 

Varje organisation har sina egna stadgar och sina egna medlemmar. Beroende på intresseinriktning är du alltid välkommen att engagera dig. Vi driver olika projekt där vi behöver hjälpande händer.

Tidigare event

Seminarium 12 april 2018! 

Vi anordnade ett populärt seminarium om forskningsnyheter.